PLAN POSITION INDICATOR

PLAN POSITION INDICATOR
موشر الوضع المستوى

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • plan-position indicator — noun (radar) An apparatus in which the position of reflecting objects is shown on the screen of a cathode ray tube, as if on a plan (abbrev PPI) • • • Main Entry: ↑plan …   Useful english dictionary

 • plan position indicator — n. a circular radarscope on which signals are shown at radial distances from the center, which represents the location of the transmitter …   English World dictionary

 • Plan Position Indicator — Pour les articles homonymes, voir PPI. Animation simplifiée de l affichage sur un PPI Le PPI (Vue panoramique à angle d élévation constant) est la méthode d affichage des données qui a été développé dès le tout début de l invention du radar.… …   Wikipédia en Français

 • Plan position indicator — The plan position indicator (PPI), is the most common type of radar display. The radar antenna is usually represented in the center of the display, so the distance from it and height above ground can be drawn as concentric circles. As the radar… …   Wikipedia

 • Plan Position Indicator — PPI (NOAA) El indicador de posición (acrónimo en inglés PPI para plan position indicator , es el más común tipo de salida de pantalla de radar. La antena del radar es representada usualmente en el centro del display, tal que la distancia desde él …   Wikipedia Español

 • plan-position indicator — panoraminis rodytuvas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. plan position indicator vok. Rundsichtanzeigegerät, n; Rundsichtbildschirm, m; Rundsichtgerät, n rus. индикатор кругового обзора, m; панорамный индикатор, m pranc.… …   Radioelektronikos terminų žodynas

 • plan position indicator — panoraminis rodytuvas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Katodinių spindulių ekranas, kuriame radiolokatoriaus aptikti objektai vaizduojami radiolokatoriaus vietos atžvilgiu. atitikmenys: angl. plan position indicator pranc. écran radar… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • plan position indicator — noun : PPI * * * a radarscope on which an object reflecting radar waves shows its bearing and distance from the radar detector by causing a spot of light to appear on a screen that represents a map of the area around the detector. Abbr.: PPI… …   Useful english dictionary

 • Constant Altitude Plan Position Indicator — Cappi de réflectivité à 1,5 km d altitude par le radar de Montréal(Source Environnement Canada) La Vue Panoramique à Altitude Constante plus connue sous l acronyme de CAPPI (Constant Altitude Plan Position Indicator) est un affichage qui donne… …   Wikipédia en Français

 • Constant Altitude Plan Position Indicator — The Constant Altitude Plan Position Indicator, better known as CAPPI, is a radar display which gives a horizontal cross section of data at constant altitude. It has been developed by the Canadians at McGill University in Montreal by the Stormy… …   Wikipedia

 • plan position indicator — A cathode ray tube on which radar returns are so displayed as to bear the same relationship to the transmitter as the objects giving rise to them …   Military dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”